Инструкция на пайку твердосплавного инструмента

Паяння твердосплавних пластин. Інструкція

1. Загальні положення.

Ця інструкція поширюється на пайку різців на установках ТВЧ: ВЧІ-25, ВЧГ-60, ЛП3-2-67М та інших аналогічних.

2. Підготовка пластин твердого сплаву та корпусів державок різців до паяння.

 • Усі операції з попередньої обробки пластин твердого сплаву проводити до очищення опорних поверхонь.
 • Гострі кути на пластинах твердого сплаву та дефекти пресування: спучування, фарбування (ГОСТ 2209-90) повинні бути видалені за допомогою фасок або зачистки.
 • Пластини, що мають жолоблення, повинні бути піддані шліфування.
 • Появані поверхні повинні бути очищені, зачищені від оксидів шляхом зачистки на алмазному колі. Розрив між очищенням та паянням не повинен перевищувати 2…3 діб.
 • Тріщини, сколи та завали на пластинах твердого сплаву не допускаються.
 • Поверхні державок різців, що піддаються пайці, не повинні мати вибоїн, тріщин, задирок і завалів, що заважають щільному приляганню пластин твердого сплаву.
  Ливарні пори, раковини та недоливи в зоні паяння не допускаються.
  Державки із такими дефектами бракуються.
 • Пластини твердого сплаву та корпусу державок не повинні мати слідів іржі, оксидів, олій та інших забруднень.
 • При виконанні паяння з прокладками, що компенсують, гнізда державок необхідно занижувати на 0,3…0,8 мм.

3. Контроль якості підготовки пластин твердого сплаву та державок різців.

 • Чистота паяних поверхонь пластин твердого сплаву має бути в межах 6…8 класу (1,6v…0,4v).
 • Чистота паяних поверхонь державки різця має бути не більше 4…6 класу ( 6,3v…1,6v ).
 • Усі пластини що надходять на пайку, повинні відповідати ГОСТ 25393-90, ГОСТ 25426-90, ГОСТ 2209-90, ГОСТ 17163-90, ГОСТ 20312-90, ГОСТ 22771-90, ГОСТ 9391-80 зазначеного у ТТ креслення.
 • Допустимий зазор між пластиною і корпусом 0,08…0,12 мм.
 • Відхилення від прямолінійності має перевищувати ± 0,05 мм.
 • Допустиме короблення пластин <0,04 мм.
 • Максимальне нависання пластин твердого сплаву має перевищувати 2,0 мм.
 • Контроль взаємного припасування пластин твердого сплаву і пазів державок виконується 1…3% одиниць інструменту від партії, але не менше 5 штук. Контроль візуально або за допомогою щупа.

4. Підготовка припою та флюсу до паяння.

 • Для паяння різців застосовувати:
  • припій АНМц-06-4-2 ТУ 48-21-87-80 наступного хімічного складу: Cu – 64,5%, Ni – 4,5%, Mn – 2,0%, Zn – інше.
   Температура плавлення припою 1035 … 1060?
   Температура паяння 1100 … 1180?
  • латунний припій МНМц 68-4-2 ТУ 48-08-476-71 наступного хімічного складу: Cu – основа, Ni – 3…4%, Mn – 1,5…2,5%, Al – 0,5…0, 6%.
   Температура плавлення припою 930 … 960?
   Температура паяння 990 … 1060?
 • Для паяння застосовувати флюс “100” ТУ-48-4-346-84. Флюс має бути сухим, без грудок та наявності вологи.
 • Перед паянням необхідно очистити припій від окисної плівки, окалини, бруду. Очищення виконуватиме механічним шляхом.
 • Порізати припій дозовані пластини. При цьому розміри пластини припою повинні бути трохи більше поверхні поверхні пластини твердого сплаву і в процесі паяння виступати за її межі на 0,5-0,7 мм,

5. Паяння інструменту.

 • Підготовка до паяння. Деталі постачати на пайку за супровідними документами, оформленими контролем, із зазначенням шифру інструменту, його кількості, марки матеріалу, ТТ креслення та ескізу різця, що вказує положення пластини твердого сплаву щодо корпусу державки.
  • Перед паянням підготувати до роботи термовізка, температура піску має бути в межах 150…300°С, шар піску не менше 100…150 мм.
   Контроль температури піску в термовізках здійснювати термометром, глибина занурення не менше 40 мм. Реєстрація температури піску в термовізку здійснюється термопарою ХА.
  • Підбір індуктора здійснюється за умови установки різця, що паяється, з зазором між індуктором і державкою в межах 5…15 мм не більше або за умови встановлення двох різців з зазором між різцями не більше 0,5 мм, між індуктором і державкою 5…15 мм не більше. Встановити поворотний стіл у щілинного індуктора. Силу струму та напругу підібрати на пробних різцях. Час нагріву при заданих силі струму та напрузі регулювати швидкістю обертання столу та зазором між індуктором та різцем, який повинен бути в межах 5…15 мм. За час проходу різця в індукторі припій має бути розплавлений.
  • Пірометристу підготувати для роботи прилад КСП-3.
  • Налаштування установки ТВЧ по напрузі контуру, анодному та сіточному струмі проводити при пробній пайці 2…5 різців від партії (шифру) різців. Отримані дані фіксувати в журналі із записом шифри та дати паяння із підписом контролера.
  • При необхідності поєднувати пайку із загартуванням стисненим повітрям.
   Відкрити повітряну систему, продути шланги, що подають, протягом 5…10 хвилин для виходу вологи, встановити необхідну витрату повітря по витратоміру РС5. Дані записати до журналу.
   Подкалку опорної частини державки різця виконувати в спеціальному кориті з проточною водою, налаштувати підставку для різця так щоб рівень води не сягав твердосплавної пластини 4…8 мм. Глибину занурення підібрати отриманням необхідної твердості.
  • На термограмі приладу КСП-3 фіксувати пробну пайку із записом шифру, зазначенням прізвища терміста та контролера. Записи в журналі та на термографі повинні збігатися.
 • Паяння різців.
  • Перед паянням переконається як припасування державок і пластин твердого сплаву відповідно до п.3. Державки і пластини твердого сплаву обдути піском, промити в гарячій воді при Т = 80 … 90 С і висушити на відкритому повітрі або під струменем стиснутого повітря.
  • Підібрати індуктор відповідно до п. 5.1.2.
  • Насипати в гніздо державки дозовану кількість флюсу 100, укласти заздалегідь нарізаний листовий припій АНМц 06-4-2, знову насипати кількість флюсу, встановити пластину твердого сплаву.
  • Встановити різець індуктор таким чином, щоб перетин індуктора перетинало тіло державки різця поруч і під пластинкою твердого сплаву. Нагрів вести рівномірно, періодично включаючи та вимикаючи установку ТВЧ. У міру нагрівання тіла державки різець переміщати твердосплавною пластиною ближче до перерізу індуктора, не допускаючи при цьому перегріву гострих кромок пластини та державки.
   Час нагріву різця залежить від його габаритів і має бути в межах 40…120 секунд.
   У момент розтікання припою пластину злегка змістити у двох напрямках з метою забезпечення повної змочуваності пластини та гнізда державки, встановити у потрібне положення та відключити установку ТВЧ, притиснути пластину викруткою до повного затвердіння припою. При включеному індукторі в розплавленому стані припою різець має не більше 15 секунд. Після кристалізації припою різець витягти з індуктора для охолодження. До кристалізації припою різець тримати в індукторі!
  • Виробляти паяння пробного різця з термопарою в наступному порядку: на машині ТКМ-7 прикріпити термопару ХА до твердосплавної пластини на зовнішній поверхні кінці термопари міцно з’єднати з кінцями компенсаційного проводу приладу КСП-3.
   На державку різця нанести флюс та припій. Встановити пластинку твердого сплаву з термопарою в посадковий паз державки і виконати паяння відповідно до пунктів 5.2.3, 5.2.4 з одночасною фіксацією температури. Отримані дані заносити до журналу.
  • Паяння різців здійснювати тільки після отримання задовільних результатів за якістю пробних різців.
  • Паяння прохідних і нормалізованих різців проводити на поворотному столі в щілинному індукторі. Відрізні різці, різці з круглою державкою, спеціальні різці з гострою вершиною різальної частини, різці зі складною конфігурацією державки, з нахилом опорної поверхні понад 10? при співвідношенні товщини пластини і державки менше 1:3, різці з наступним після паяння підкалкою державок паяти в петльовому індукторі на установках ВЧІ-25, ЛП3-2-67м без поворотного столу.
   При необхідності паяння різців із забезпеченням мінімальної напруги в паяному шві використовувати компенсатори з нержавіючої сітки товщиною 0,08…0,12 мм ГОСТ 3826-66 встановлюваної в гніздо державки.
 • Термообробка напаяних різців.
  • Різці, які не піддаються гартуванню після паяння, підстуджувати протягом 10…40 секунд на повітрі в залежності від перерізу державки і опустити в термовізок з піском. У термовізку підтримувати температуру в межах 150…300 С протягом заповнення її різцями. Після заповнення візок вимкнути. Охолодження різців у термовізку виконувати до температури 80°С відповідно до показань приладу, після чого витягти їх і охолодити на повітрі до температури навколишнього середовища.
  • Режим термообробки різців призначати відповідно до технології паяння та термообробки пробного інструменту, за умови відповідності ТТ креслення.
  • Різці піддаються гартуванню з використанням тепла, отриманого при нагріванні під паяння, охолоджувати в струмені стисненого повітря безпосередньо після затвердіння припою відповідно до підібраного на пробному інструменті режиму до повного остигання, після чого помістити в термовізок з подальшою обробкою відповідно до п.5. . Різці, що піддаються загартуванні опорної частини державки в зоні пайки, остудити на повітрі до температури нижче 800°С, потім опустити в гартування з проточною водою так, щоб рівень води не доходив до твердосплавної пластини 5…8 мм. Після повного охолодження державки, різці укласти в термовізок з подальшою обробкою відповідно до п.5.3.2.
  • При отриманні твердості державки різця в зоні паяння з відхиленням від ТТ креслення додатковий режим термообробки призначати з відома технолога термообробки із записом журналу.

6. Гідропіскоструминна обробка

 • Всі різці, що пройшли термообробку, направити в гідропіскоструминне відділення.
 • Обдування різців виконувати кожен окремо вручну на м’якій підкладці (гумовий килимок) для запобігання бою пластин твердого сплаву.
 • Обдуті різці промити в гарячій воді з температурою не менше 80 ° С і занурити в консервуючий розчин ГР1.

7. Видалення надлишків припою.

 • Напливи припою, що є на паяних різцях, дозволяється видаляти механічним шляхом (зачисткою).

8. Контроль якості різців після паяння та термообробки.

 • Контроль якості паяного інструменту проводити після обдування.
 • Налаштування та паяння пробних різців проводити на 2…5 штуках залежно від величини партії та відповідності їх ТТ креслення.
 • На поверхні різців не повинно бути надлишків припою та флюсу у вигляді напливів та патьоків. Допускається облуджування пластин корпусу тонким рівномірним шаром припою не більше 0,5 мм.
 • Шар припою під пластинкою твердого сплаву має бути в межах 0,05…0,35 мм. У шві по периметру та кутах допускаються одиничні місця без пропаювання (пори). На бічних опорних поверхнях твердосплавної пластини загальна довжина розривів має перевищувати 50% паяного шва. Розриви паяного шва між опорними поверхнями твердосплавної пластини та державки не повинні перевищувати 10% видимої довжини паяного шва на прохідних та підрізних різцях та 5% на прорізних та відрізних різцях. ГОСТ 5686-61 (СТ РЕВ 1165-78). Не допускаються розриви припою під головною ріжучою кромкою.
 • Контроль якості паяного шва виконувати візуально на 2-5 розбитих різцях (відбивати твердосплавну пластину до розтину припою) в залежності від величини партії. Дозволяється відбивати твердосплавну пластину на довільно вибраному різці в процесі паяння партії.
  Пайка є придатною за наявності дефектів (окислення, залишки флюсу та непропаїв), що не перевищують 10% загальної площі паяного шва.
 • Контроль відсутності сколів та тріщин по твердому сплаву проводити із застосуванням лупи з 4…10 кратним збільшенням.
 • Контроль твердості державки у відповідність до ТТ креслення виконувати на відстані 3…10 мм від паяного шва в залежності від конструкції та конфігурації, що дозволяє здійснити контроль, вимір твердості проводити на відрізаних зразках зі шліфованою поверхнею.
 • Допустиме усунення твердосплавної пластини щодо опорної частини державки ±0.5 мм.
 • Остаточний контроль якості виконувати після заточування методом ЛЮМ-1ОВ у відповідність до п. 8.4. Тріщини та сколи на твердосплавних пластинах і державках не допускаються. Оцінку дефектів паяння проводити візуально на вигляд паяного шва на розбитих різцях (див. п.8.5.). Пропуск різців з дефектами здійснювати з дозволу цехової комісії з якості із записом у журналі.
  Після заточування та виявлення дефектів на ЛЮМ-1ОВ, перепаювання різців, проводити за супровідним документом з дозволу цехової комісії із записом у журналі та проставкою на державці відмітного тавра «П». Допустима кількість перепайок не більше 2 разів.

Різці витрачені для перевірки якості списувати за актом